Ana Sayfa Proje : NABUCCO Doğal Gaz Boru Hattı Projesi

Ortadoğu ve Hazar Bölgesi doğal gaz rezervlerini Avrupa ülkelerine bağlamayı öngören Türkiye-Bulgaristan-Romanya-Macaristan-Avusturya Doğal Gaz Boru Hattı (Nabucco) ile ilk etapta güzergâh üzerindeki ülkelerin gaz ihtiyacının karşılanması, takip eden yıllarda ise Avusturya’nın Avrupa’da önemli bir doğal gaz dağıtım noktası olma özelliğinden de faydalanılarak diğer ülkelerin gaz taleplerindeki gelişmelere göre Batı Avrupa’ya ulaşılması amaçlanmaktadır. Nihai kapasitesinin ise 31 milyar m3/yıl olması planlanmaktadır.

Boru hattı güzergahının planlanan uzunluğu şu şekildedir:

 • Toplam Nabucco Boru Hattı Uzunluğu (Besleme Hatları Hariç yaklaşık): 4100 km
 • Toplam Nabucco Boru Hattı Uzunluğu (Besleme Hatları Dahil yaklaşık): 4500 km
 • Türkiye : 2581 km
 • Bulgaristan : 412 km
 • Romanya : 469 km
 • Macaristan : 384 km
 • Avusturya : 47 km
 • Türkiye Toplam : 2581 km

NABUCCO Projesinin resmi web sayfasından daha detaylı bilgi alabilirsiniz.
nabucco-pipeline.com

Projenin Durum Sunumunu incelemek veya bilgisayarınıza indirmek için linke tıklayınız.
Nabucco Durum Raporu

“Nabucco Doğal Gaz Boru Hattı Projesi” Türkiye kısmı batı bölümünün Mühendislik hizmetleri için, Nabucco Gas Pipeline International Şirketi (NIC) tarafından Viyana da çıkılan ihaleyi Sebat + Su Yapı Mühendislik Grubu almıştır. Projeye ilişkin sözleşme 22 Nisan 2009 tarihinde Ankara da imzalanmış olup Türkiye kısmına yönelik mühendislik çalışmaları devam etmektedir.

Söz konusu Doğal Gaz Boru Hattı Projesinin ilk bölümü Ahiboz/Ankara dan (km:0+000) başlamakta olup, Eskişehir/Bursa/Bilecik/Balıkesir/Çanakkale//Tekirdağ/Kırklareli illerinden geçerek Malkoçlar Köyü civarında (km:758+741 de) Bulgaristan sınırına ulaşmaktadır.

Proje kapsamında;

 • Güzergâhın Belirlenmesi,
 • Ortofoto Ve Sayısal Haritaların Üretimi,
 • LIDAR Yöntemi İle Güzergahın Yükseklik Tayini,
 • Çanakkale bölgesi-Marmara denizi geçişi dizaynı,
 • Çevresel Ve Sosyal Etki Değerlemesi (ÇED, ÇSED),
 • Kamulaştırma Mühendislik Hizmetleri,
 • Taşınmaz Değerlemesi Hizmetleri,
 • Malik Adresleri, Varlık Ve Müştemilat Tespitlerinin Yapılması,
 • Jeolojik, Jeoteknik, Hidrojolojik Etütler İle Tüm Yapıların Mühendislik Hizmetleri
 • Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (GIS) Kurulması Gibi Hizmetler Yapılmıştır.

“Nabucco Doğal Gaz Boru Hattı Projesi” Türkiye kısmı Mühendislik hizmetleri için, Nabucco Gas Pipeline International Şirketi (NIC) tarafından Viyana da çıkılan ihaleyi Sebat – Su Yapı – ILF konsorsiyum ortaklığı almıştır.

Söz konusu Doğal Gaz Boru Hattı Projesinin Doğu bölümü Ardahan/Posof-Gürcistan sınırından (km:0+000) başlamakta olup, Kars, Erzurum, Erzincan, Gümüşhane, Sivas, Kayseri, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale ve Ahiboz/Ankara’ya (1110+531 km) ulaşmaktadır.

Proje kapsamında;

 • Güzergâhın Belirlenmesi,
 • Ortofoto Ve Sayısal Haritaların Üretimi,
 • LIDAR Yöntemi İle Güzergahın Yükseklik Tayini,
 • Çevresel Ve Sosyal Etki Değerlemesi (ÇED, ÇSED),
 • Kamulaştırma Mühendislik Hizmetleri,
 • Taşınmaz Değerlemesi Hizmetleri,
 • Malik Adresleri, Varlık Ve Müştemilat Tespitlerinin Yapılması,
 • Jeolojik, Jeoteknik, Hidrojolojik Etütler İle Tüm Yapıların Mühendislik Hizmetleri
 • Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (GIS) Kurulması Gibi Hizmetler Yapılmıştır.