Ana Sayfa Hakkımızda: Sertifikalarımız

Hizmet Politikalarımız ve Sertifikalarımız

sebat-certificates-logos

Önceliğimiz Nitelik ve Kalite

Sebat Proje, mühendislik hizmetleri üreten bir firmadır ve taahhüt ettiği proje işlerini daima karşısındaki müşterinin koyduğu şartlara göre yapmak durumundadır. Bu bakımdan Sebat Proje’ nin kalite ve çevre politikalarında, nitelikli ve kaliteli ürün/hizmet sunulmak suretiyle müşteriyi tatmin öncelikli sırayı almaktadır.
sebat-certificates-logo

Kalite ve Çevre Politikaları

Sebat Proje’ nin ilgili departmanları tarafından oluşturulmuş Kalite ve Çevre Politikaları, yerine getirilen proje hizmetlerinde uygulanan Kalite ve Çevre Yönetim Sistemleri ile uyumlu olarak aşağıdaki ilkeleri içerir:
 • Kalite ve Çevre Yönetim Sistemlerinin şartlarını yerine getirmek ve sistemin etkinliğini sürekli iyileştirmek.
 • Yürürlükteki yasa, yönetmelik, standartlara ve sektörümüzle ilgili diğer şartlara uygun olarak çalışmak.
 • Benzer hizmet üreten rakiplerin kalite düzeylerinin altına inmemek ve nihai hedef olarak, rakiplerini de aşarak pazarda en yüksek düzeyde kaliteli hizmeti sunmak.
 • Müşterinin şartnamelerle belirlediği ihtiyaç ve beklentilerini en üst düzeyde karşılamak.
 • İşbirliği yapılan iş ortakların da SEBAT’ ın kalite düzeyine eşdeğer hizmet üretmelerini aramak ve SEBAT’ ın üreteceği nihai ürün kalitesinin olumsuz yönde etkilenmemesini temin etmek.
 • İşlerin planlanması ve şantiyede imalatların yapılması sırasında çevreye zarar verecek etkileri en aza indirecek önlemler alınacak. Kirletmeyi önleyerek, etkin bir Çevre ve İSG bilinci oluşturulacak.
 • Kalite seviyesinin yükseltilmesi, verimliliğin artırılması için bilim ve teknolojideki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak. Bu amaçla, SEBAT’ ın uğraş ve uzmanlık alanına giren konularla ilgili olarak, teknik personeli yurtiçi ve yurtdışı seminer, sempozyum ve kongre gibi toplantılara göndermek.
 • Hizmetler sırasında yapılan hataları en aza indirmek ve zamandan tasarruf sağlamak.
 • Sebat Proje’ de yeni işe başlayan her düzeydeki genç personelin deneyimliler gözetiminde rotasyona tabi tutulmak ve fiilen iş yaptırılmak suretiyle, iş içinde deneyim kazanması geleneğini sürdürmek, Kalite Yönetim Sistemi üzerinde önerilerini değerlendirmek.
 • Arzu edilen kalite düzeyi hedefine ulaşabilmek için, Sebat Proje’ de yaratılmış olan huzurlu çalışma ortamını korumak.
 • Yaptığımız ve yapacağımız işlerin Ülkenin gelişmesine katkı koyacağı fikrini benimsemek ve benimsetmek.
 • Hiçbir iş, çevre ve insan sağlığını tehlikeye atacak kadar acele ve önemli olamaz. Önce çevre ve çalışanların güvenliği sağlamak.
 • Hiçbir kaza önlenemez değildir. Çalışanlarımız çevre ve iş kazalarının önlenebileceğine inanmalıdır.

Danışmanlık Hizmetleri

Doğalgaz Boru hattı projeleri ve diğer mühendislik projelerinin yürütülmesi aşamasında 5 ayrı üniversiteden resmi danışmanlık hizmeti alınmaktadır.

 • Konya Selçuk üniversitesinden fotogrametrik uçuş yöntemiyle üretilen ortofoto haritaların kontrol ve onayı,
 • Yıldız teknik üniversitesinden deniz geçişi projesinin kontrolü,
 • Tokat Gazi Osmanpaşa Üniversitesinden jeodezik çalışmaların kontrolü,
 • Karadeniz Teknik Üniversitesi Teknokent ile yürütülen çalışmalar,
 • Ankara Üniversitesinden arazi taşınmaz değerlemesine ilişkin kontrollük hizmetleri.

Doğalgaz boru hattı projelerinde ve diğer mühendislik projelerinde uluslararası şirketlerden hizmet alımı
yapılmaktadır(alt yüklenici)

 • Finnmap (Fillandiya) ; Ortofoto vektör harita üretiminde LIDAR tekniği ile DTM üretimi hizmetleri alınmıştır.
 • Tractebel Engineering (GDF SUEZ) Almanya; Doğalgaz Boru Hattı Projesinde Komprosör İstasyonları FEED Dizaynı, boru hattı diğer mühendislik hizmetlerinin kontrolörlük onay hizmetleri alınmıştır.
 • Zeetech Engineering (Hollanda); Çanakkale boğaz Geçişi 17km’lik kısımda ön mühendislik hizmetlerinin alınması.
 • Steag Engineering (Almanya/Türkiye); Komprasör istasyonlarında atık ısıdan enerji üretimine yönelik fizibilite çalışmalarının yapılmasında hizmet alınması.