Ana Sayfa Hakkımızda: Sertifikalarımız

Hizmet Politikalarımız ve Sertifikalarımız

Önceliğimiz Nitelik ve Kalite

Sebat Proje, mühendislik ve müşavirlik hizmetleri sunan bir kuruluştur. Taahhüt ettiği her tür ve nitelikteki proje hizmetlerini bilimsel ve teknik kriterlere, idari ve teknik şartnamelere ve iş sözleşmelerine göre yürütmektedir. Sebat Proje, kalite ve çevre politikaları ile önde gelen bir tüzel kuruluştur.

ISO 14001

ISO 9001

ISO 45001

EPDK

Büro Tescil

ÇED

sebat-certificates-logo

Kalite, Çevre ve İSG Politikaları

Sebat Proje’ nin ilgili departmanları tarafından oluşturulmuş Kalite, Çevre ve İSG Politikaları, yerine getirilen proje hizmetlerinde uygulanan Kalite, Çevre ve İSG Yönetim Sistemleri ile uyumlu olarak aşağıdaki ilkeleri içerir:
 • Kalite, Çevre ve İSG Yönetim Sistemlerinin şartlarını yerine getirmek ve sistemin etkinliğini sürekli iyileştirmek.
 • Yürürlükteki yasa, yönetmelik, standartlara ve sektörümüzle ilgili diğer koşullara uygun olarak çalışmak.
 • Benzer hizmetleri üreten diğer kuruluşların kalite düzeylerinin altına inmemek ve nihai hedef olarak yüksek düzeyde kaliteli hizmet sunmak.
 • Tedarikçinin sözleşme ve teknik şartnamelerde belirlediği ihtiyaç ve beklentilerini en üst düzeyde karşılamak.
 • İşbirliği yapılan iş ortaklarında da Sebat Proje’nin kalite düzeyine eşdeğer hizmet üretmelerini sağlamak ve Sebat Proje’nin üreteceği nihai ürün kalitesinin olumsuz yönde etkilenmemesini temin etmek.
 • İşlerin planlanması ve şantiyede imalatların yapılması sırasında çevreye zarar verecek etkileri en aza indirecek önlemler almak ve çevreyi kirletmeyi önleyerek, etkin bir Çevre ve İSG bilinci oluşturmak,
 • Kalite seviyesinin yükseltilmesi, verimliliğin artırılması için bilim ve teknolojideki gelişmeleri takip etmek, uygulamak ve bu amaçla Sebat Proje’ nin çalışma ve uzmanlık alanına giren konularla ilgili olarak, teknik personelin yurtiçi ve yurtdışı seminer, sempozyum ve kongre gibi toplantılara katılımını sağlamak,
 • Hizmetler sırasında eksik ve hata yapılmaması için gerekli duyarlılığı göstermek,
 • Sebat Proje’ de yeni işe başlayan personelin teknik eğitime tabi tutularak, deneyimliler gözetiminde iş içinde deneyim kazanması geleneğini sürdürmek, Kalite Yönetim Sistemi üzerinde önerilerini değerlendirmek.
 • Projelerdeki üretim sürecinde istenen kalite düzeyine ulaşabilmek için Sebat Proje’ de yaratılmış olan çalışma ortamını korumak.
 • Yaptığımız ve yapacağımız hizmetlerin ülkenin gelişmesine ve kalkınmasına katkı koyacağı ilkesini benimsemek ve benimsetmek.
 • Hiçbir işin çevre ve insan sağlığını tehlikeye atacak kadar acele ve önemli olmayacağı düşüncesinden hareketle önce çevre ve çalışanların güvenliği sağlamak.

Danışmanlık Hizmetleri

Doğalgaz Boru hattı projeleri ve diğer mühendislik projelerinin yürütülmesi aşamasında 5 ayrı üniversiteden farklı departmanlara ilişkin danışmanlık hizmeti alınmıştır-alınmaktadır.

 • Karadeniz Teknik Üniversitesi
 • Konya Selçuk Üniversitesi
 • Yıldız Teknik Üniversitesi
 • Tokat Gazi Osmanpaşa Üniversitesi
 • Ankara Üniversitesi

Doğalgaz boru hattı projelerinde ve diğer mühendislik projelerinde uluslararası şirketlerden hizmet alımı yapılmaktadır (alt yüklenici)

 • Finnmap (Fillandiya) ; Ortofoto vektör harita üretiminde LIDAR tekniği ile DTM üretimi hizmetleri alınmıştır.
 • Tractebel Engineering (GDF SUEZ) Almanya; Doğalgaz Boru Hattı Projesinde Komprosör İstasyonları FEED Dizaynı, boru hattı diğer mühendislik hizmetlerinin kontrolörlük onay hizmetleri alınmıştır.
 • Zeetech Engineering (Hollanda); Çanakkale boğaz Geçişi 17km’lik kısımda ön mühendislik hizmetlerinin alınması.
 • Steag Engineering (Almanya/Türkiye); Komprasör istasyonlarında atık ısıdan enerji üretimine yönelik fizibilite çalışmalarının yapılmasında hizmet alınması.