Ana Sayfa Hizmetlerimiz: Arazi Toplulaştırma Mühendislik Hizmetleri

Arazi Toplulaştırma Mühendislik Hizmetleri

Sebat Proje’nin Arazi Toplulaştırma projelerinde verdiği mühendislik hizmetleri;

  • Etüt çalışmalarının yapılması,
  • Belge ve dokümanların temini ve doğrulanması,
  • Sayısal Halihazır Harita Üretimi,
  • Toprak haritalarının oluşturulması,
  • Derecelendirme Haritalarının yapılması,
  • Blok Planlamasının Yapılması,
  • Mülakatların gerçekleştirilmesi,
  • Yeni Parselasyon Planının Yapılması,
  • Yeni Parsellerin Tapuya Tescili.