Ana Sayfa Projelerimiz: Devam Eden Projeler
  • KKTC Atıksu ve İçmesuyu Altyapı Proje Yapım 4.Kısım İşi. (Yaklaşık 650 Km Kanalizasyon Projesi ( Harita, Aplikasyon, Kamulaştırma Vb.)
  • Karayolları 14.Bölge Müdürlüğü Sınırları Dahilindeki Muhtelif Güzergahların Kamulaştırma Planı Üretimi ve Kamulaştırma Planlarının Güncellenmesi Danışmanlık Hizmeti (210Km)
  • Karayolları 8.Bölge Müdürlüğü Sınırları Dahilindeki Muhtelif Yol Güzergahlarının Kamulaştırma Planı Üretimi Danışmanlık Hizmeti (225Km)
  • 3B Şehir Modellerinin Üretimi ve 3B Kadastro Altlıklarının Oluşturulması İşi
  • Burdur İlli 2. Grup Kadastro Güncelleme İşi (III Kısım İzmir- Kuzey)