Ana Sayfa Hizmetlerimiz: Doğalgaz ve Petrol Boru Hattı Projeleri

Doğalgaz ve Petrol Boru Hattı Projeleri

Boru Hatları ile ilgili yürütülen çalışmalar,

 • Etüt, fizibilite, güzergah koridoru,
 • Nihai güzergah raporu,
 • Ortofoto ve vektör harita,
 • Kamu Kurum ve kuruluşlardan görüşlerin / izinlerin alınması,
 • As-Built,
 • Özel Geçiş Projeleri,
 • Yer üstü tesislerine ait plan ve profillerinin hazırlanması,
 • Jeolojik, jeoteknik mühendislik çalışmaları,
 • ÇED,
 • Proje dizayn mühendislik hizmetleri,
 • Alignment sheetlerin oluşturulması,
 • Kamulaştırma hizmetleri,
 • Taşınmaz değerleme,
 • Aplikasyon işlemleri,
 • Final güzergah koridoru / boru ekseni,
 • Kalite kontrol, iş sağlığı ve güvenliği (İSG),
 • Jeodezi, harita hizmetleri,
 • Kamulaştırma hizmetleri, müştemilat tespiti,
 • Boru et kalınlığı tespit ve kontrolü,
 • Toprak özgül direnç raporu,
 • Eksen ve güzergah koridoru aplikasyonu,
 • Detay Mühendislik Hizmetleri ( İnşaat, Elektrik, Otomasyon, Mekanik. Katodik vb.)
 • Enerji Nakil Hatları
Projeler