Ana Sayfa Hizmetlerimiz: Kadastral Harita Üretimi

Kadastral Harita Üretimi

  • Uygulama alanındaki mevcut bilgi, belge ve paftaların güncellenmesi
  • Jeodezik çalışmalar (C1,C2,C3,C4 ve nivelman nokta, ölçü ve tesisi)
  • Zeminde mevcut sınır, yapı ve tesislerin ölçülmesi
  • Paftaların sayısallaştırılması
  • Kadastro çalışma alanı sınırlarının ölçümü
  • Kontrol ve askı işlemleri
  • Tapu kütüklerinin yazımı