Ana Sayfa Hizmetlerimiz

Hizmetlerimiz ve Faaliyet Alanlarımız

Doğalgaz ve Petrol Boru Hattı Projeleri

Kara Yolu – Demir Yolu Projeleri

Kara Yolu – Demir Yolu Projelerinde Yürütülen Çalışmalar;

 • Arazi aplikasyonu ve müştemilat sayımı
 • Kapitalizasyon faiz oranı hesaplanması için arazide anket çalışmalarının yapılması
 • Kıymet takdiri raporlarının hazırlanması
 • Malik adreslerinin güncellenmesi

Kamulaştırma Mühendislik Hizmetleri

Kamulaştırma Mühendislik Projelerinde Yürütülen Çalışmalar;

 • Jeolojik etütlerin yapılması,
 • Boru hattı güzergahının etüdünün yapılması ve gerçek uzunlukların belirlenmesi,
 • Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Raporu’nun hazırlanması ve nihai ÇED kararının alınması,
 • Kamu Kurum ve Kuruluşlardan güzergah ile ilgili araştırmaların yapılması,
 • Yer kontrol noktalarının tesisi, ölçü ve hesabı,
 • Boru hattı güzergahının ve sabit tesisler için gerekli olan ulaşım yollarının şeritvari halihazır haritasının yapılması,
 • Boru hattı güzergahı, sabit tesisler ve sabit tesisler için gerekli olan ulaşım yollarının Kamulaştırma haritaları ve kamulaştırma dosyalarının hazırlanması,
 • ASME 31.8’e göre; boru et kalınlıklarının belirlenmesi,

Coğrafi Bilgi Sistemleri

 • Nabucco Doğal Gaz Boru Hattı Projesi, ITE Doğal Gaz Boru Hattı Projesi , TANAP Doğal Gaz Boru Hattı Projesi kapsamında Kamu kurum ve kuruluşlarından toplanan görüşlerin GIS ortamında işlenme ve analiz etme,
 • Mühendislik uygulamalarında veritabanı yönetim sistemi oluşturma ve her türlü sorgulama yöntemlerini kullanarak sonuç üretme

As-Built Ölçüm ve Çizimleri

BOTAŞ, Nabucco Doğal Gaz Boru Hattı Projesi, ITE Doğal Gaz Boru Hattı Projesi ve TANAP Doğal Gaz Boru Hattı Projesi kapsamında güzergâh boyunca üçüncü kurum ve kuruluşlara ait yer altı tesislerine ait as-built çalışmaları yapılmıştır.

Arazi Toplulaştırma Hizmetleri

Sebat Proje’nin Arazi Toplulaştırma projelerinde verdiği mühendislik hizmetleri;

 • Etüt çalışmalarının yapılması,
 • Belge ve dokümanların temini ve doğrulanması,
 • Sayısal Halihazır Harita Üretimi,
 • Toprak haritalarının oluşturulması,
 • Derecelendirme Haritalarının yapılması,
 • Blok Planlamasının Yapılması,
 • Mülakatların gerçekleştirilmesi,
 • Yeni Parselasyon Planının Yapılması,
 • Yeni Parsellerin Tapuya Tescili.

Taşınmaz Değerleme Hizmetleri

Sebat Proje bünyesindeki teknik kadro ile doğalgaz-petrol boru hattı projeleri, karayolları-demiryolları projeleri, enerji nakil hattı projeleri vb. çerçevesinde taşınmazların parsel bazında “Taşınmaz Değerleme Hizmetleri” yürütülmektedir.

Kadastral Harita Üretimi

 • Uygulama alanındaki mevcut bilgi, belge ve paftaların güncellenmesi
 • Jeodezik çalışmalar (C1,C2,C3,C4 ve nivelman nokta, ölçü ve tesisi)
 • Zeminde mevcut sınır, yapı ve tesislerin ölçülmesi
 • Paftaların sayısallaştırılması
 • Kadastro çalışma alanı sınırlarının ölçümü
 • Kontrol ve askı işlemleri
 • Tapu kütüklerinin yazımı

Çevresel Etki Değerleme Hizmetleri

Sebat Proje, kendisine ait “ÇED Yetki Belgesi’ kapsamında, ulusal ve uluslararası ÇED Olumlu Belgesi alınması ve ÇED izleme süreci alanında hizmet üretmektedir. Ayrıca Çevresel Sosyal Etki Değerlemesi (ÇSED) çalışmalarını da yürütmektedir.

Enerji Nakil Hatları

 • Güzergah etüt çalışmalarının yapılması
 • Güzergah halihazır haritasının yapılması
 • Kamulaştırma dosyalarının hazırlanması, kontrol ve onayı

Alt Yapı Hizmetleri

Sebat Proje kuruluşundan bugüne harita ve altyapı projelerinde başta İller Bankası Genel Müdürlüğü olmak üzere kurum kuruluş ve birçok yerel yönetimlere bu alanda hizmet üretiminde bulunmaktadır.

Yapı İnşaat ve İşletme Hizmetleri

İnşaat Projelerimiz ve Uygulamalarımızı Sebat Proje Bünyesinde faaliyet gösteren Sümela Harita İnş. Taah. Ve Tic. Ltd. Şti. tarafından yürütülmektedir.

Sümela İnşaat tarafından yürütülen ve tamamlanmış Konut İnşaatlarımızı inceleyin>

Enerji Üretimi

Enerji Üretimi,
Sebat Proje, Ulu Enerji Elektrik A.Ş. bünyesinde elektrik üretimi hizmetlerine yönelik çalışmalarını yürütmektedir.
Ulu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. >>>

Turizm ve Otelcilik

Trabzon merkez sahilinde deniz manzaralı 102 süit oda kapasiteli 5 yıldızlı otelimizin proje ve inşaat uygulamaları şirketimiz tarafından tamamlanmıştır, yeni projeler ile hizmet vermeye devam edecektir.
Panagia Suite Otel >>>