Ana Sayfa Tüm Haberler Haberler: İran Türkiye Avrupa Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (ITE)
󰀄
İran Türkiye Avrupa Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (ITE)

İran Türkiye Avrupa Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (ITE) ile İran ve Türkmenistan kaynaklı doğal gazın Türkiye üzerinden Avrupa’ya ulaştırılması amaçlanmaktadır. İran doğal gazının Türkiye üzerinden transit geçişi için İran İslam Cumhuriyeti Petrol Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı 17 Kasım 2008 tarihinde “Mutabakat Tutanağı” imzalamışlardır. Projedeki boru çapı 56 inç tir. Çalışma basıncı ise 92 bardır. Projenin İşletme ömrü 40 yıl olarak öngörülmüştür.

Proje çerçevesinde Türkiye’nin ihtiyaç duyması halinde boru iletim hattından Türkiyenin gaz sağlayacağı proje kapsamında ayrıca yer almaktadır. Projenin yaklaşık uzunluğu toplam 5.000 km civarındadır. Boru hattı Güzergahının Türkiye içerisindeki uzunluğu ise 1750 km dolayındadır.

Proje ile Avrupa’ya taşınacak yıllık gaz miktarı hedefi 35 Milyar m3 olarak belirlenmiştir.

Proje Kapsamında Sebat Proje Müh. Müş. Tic. Ltd. Şti. Tarafından;

 • Teknik fizibilite çalışması,
 • Etüt ve ön güzergah belirlenmesi,
 • Kamu kurum ve kuruluşlarından gerekli izinlerin alınması,
 • Jeodezi & Fotogrametri Mühendislik hizmetleri,
 • Jeoloji & Jeoteknik ve Jeofizik çalışmaları,
 • Büyük nehirler ve Marmara Denizi geçişi Mühendislik hizmetleri,
 • Yerüstü Tesisleri
 • Kompresör istasyonu
 • PIG istasyonu
 • Ölçüm istasyonu
 • Hat vanaları
 • Boru Hattı Mühendislik dizaynı,
 • Çevresel Etki Değerlendirmesi “ÇED” olumlu raporu alınması,
 • “ÇSED” olumlu raporunun alınması,
 • Kamulaştırma Mühendislik hizmetleri,
 • Taşınmaz Değerleme hizmetleri,
 • İş Sağlığı ve İşçi Güvenliği yönetimi ve denetimi,
 • Proje Kalite Güvencesi ve Kalite Kontrolü,
 • Risk Yönetimi planının hazırlanması,
 • Proje Yönetimi ve işletme planı yapılması,
 • İnşaat Yönetimi planının hazırlanması,
 • GIS kurulması, işletilmesi
 • v.b. Faaliyetler gerçekleştirilecektir.

Daha fazla bilgi için: www.ite-pipeline.com sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

󰁓