Ana Sayfa Project : Ankara-Çankırı Ayr. Taşınmaz Mal Değerlemesi İşi

Ankara-Çankırı Ayr. Taşınmaz Mal Değerlemesi İşi
(Ankara-Çankırı) Ayr.- 7.Bl.Hd..-İskilip D.Y. Ve 4.Bl.Hd.-Şabanözü-Eldivan-Çankırı İl Yolu
2009

Proje Kapsamında Sebat Proje Müh. Müş. Tic. Ltd. Şti. Tarafından;

  • Kamulaştırma sahasındaki arsa ve arazilerin kıymet taktirine yönelik veri toplama.
  • Kamulaştırma sınırlarının aplikasyonu yapılarak kamulaştırılan parsel üzerindeki müştemilatın tespiti.
  • Araziden toplana verilerin analizleri yapılarak parsel bazında rapor düzenlenmesi (kapitalizasyon faiz oranlarının tespiti,net gelir hesabı).
  • Kıymet taktiri ve savunmaya esas raporların hazırlanması.Adres araştırması.
  • Kadastro parsellerinin çizimi ve tescil bildirimi (beyanname) belgelerinin düzenlenmesi.