Ana Sayfa Project : Balıkesir-Manisa Susurluk-Akhisar Doğal Gaz Boru Hattı Etüt Harita ve Kamulaştırma Mühendislik İşleri

Balıkesir-Manisa Susurluk-Akhisar Doğal Gaz Boru Hattı Etüt Harita ve Kamulaştırma Mühendislik İşleri
34 Km 2002
(Günsayıl İnş. Ltd. Şti. adına yapılmıştır.)

Sebat Proje’nin bu projede verdiği mühendislik hizmetleri;

  • Güzergah seçimi ve 1/25000 ölçekli planların hazırlanması(34 km).
  • Yer kontrol noktaları ve some noktalarının tesisi,ölçülmesi,hesaplanması,sayısal arazi modellerinin oluşturulması ve güzergah planlarının hazırlanması(200mx63 km).
  • Plan ve profil ölçü, hesap ve çizimi(34 km).
  • Kamulaştırma planlarının hazırlanması ve onayı.
  • Jeolojik etüt haritalarının hazırlanması.
  • Müştemilat ve adres tespitlerinin yapılması.
  • Iş sonu (As-buıld) ölçmeleri veprojelerinin çizimi.