Ana Sayfa Project : Bozüyük-Adapazarı Doğal Gaz Boru Hattı Etüt Harita İşleri

Bozüyük-Adapazarı Doğal Gaz Boru Hattı Etüt Harita İşleri
63 Km 2000
(S.T.F.A. AŞ. Adına yapılmıştır)

Sebat Proje’nin bu projede verdiği mühendislik hizmetleri;

  • Güzergah seçimi ve 1/25000 ölçekli planların hazırlanması(63 km).
  • Yer kontrol noktaları ve some noktalarının tesisi,ölçülmesi,hesaplanması,sayısal arazi modellerinin oluşturulması ve güzergah planlarının hazırlanması(200mx63 km).
  • Plan ve profil ölçü, hesap ve çizimi(63 km).
  • Kamulaştırma planlarının hazırlanması ve onayı.
  • Jeolojik etüt haritalarının hazırlanması.
  • Müştemilat ve adres tespitlerinin yapılması.
  • Iş sonu (As-buıld) ölçmeleri veprojelerinin çizimi.