Ana Sayfa Project : Çanakkale-Ezine-Ayvacık Devlet Yolu Taşınmaz Değerleme İşi

Çanakkale-Ezine-Ayvacık Devlet Yolu Taşınmaz Değerleme İşi
2011

Proje Kapsamında Sebat Proje Müh. Müş. Tic. Ltd. Şti. Tarafından;

  • Kamulaştırma sınırlarının aplikasyonu, planda gösterimi ve krokilerin tanzimi.
  • Kamulaştırılan parsellerin kadastro durumu ve tapu kayıtlarının güncellenmesi ile tescil bildirimi (beyanname belgelerinin düzenlenmesi)
  • Arazi, arsa ve yapıların (bina, yerüstü ve yer altı düzenlerin) değerlemesi için veri toplama ve toplanan verilerin düzenlenmesi.
  • Emsal taşınmazlara ait verilerin toplanması, tablo ve haritasının oluşturulması.
  • Arazide, arsalarda ve yapılarda toplanan verilerin analizleri ve değerlemesi yapılarak parsel bazlı rapor tanzimi ile idarenin veri tabanına parsel bazında verilerin girilmesi.
  • Adres araştırması