Ana Sayfa Project : Çerkeş-Kurşunlu Ayr.-Orta-Şabanözü İl Yolu Taşınmaz Mal Değerlemesi İşi

Çerkeş-Kurşunlu Ayr.-Orta-Şabanözü İl Yolu Taşınmaz Mal Değerlemesi
Km:00+000-49+025 Arası – 2008

Proje Kapsamında Sebat Proje Müh. Müş. Tic. Ltd. Şti. Tarafından;

  • Kamulaştırma sahasındaki arsa ve arazilerin kıymet taktirine yönelik veri toplama.
  • Kamulaştırma sınırlarının aplikasyonu yapılarak kamulaştırılan parsel üzerindeki müştemilatın tespiti.
  • Araziden toplana verilerin analizleri yapılarak parsel bazında rapor düzenlenmesi (kapitalizasyon faiz oranlarının tespiti,net gelir hesabı).
  • Kıymet taktiri ve savunmaya esas raporların hazırlanması.Adres araştırması.
  • Kadastro parsellerinin çizimi ve tescil bildirimi (beyanname) belgelerinin düzenlenmesi.