Ana Sayfa Project : Dünya Bankası Kredili Trabzon 28. Grup Sayısal Kadastral Harita Yapımı

Dünya Bankası Kredili Trabzon 28. Grup Sayısal Kadastral Harita Yapımı
10,500 Parsel – 2007

Proje Kapsamında Sebat Proje Müh. Müş. Tic. Ltd. Şti. Tarafından;

  • Sıklaştırma noktalarının plan tesis, ölçü ve değerlendirilmesi.
  • Paftaların sayısallaştırılması.
  • Arazi maliklerinin belirlenmesi ve parsel ölçümü.
  • Jeodezi & Fotogrametri Mühendislik hizmetleri,
  • Çizimi ve kayıt ve tapu bilgilerinin hazırlanıp arşive teslimi.