Ana Sayfa Project : KKTC Kadastro Yenileme ve Tapu Otomasyonu Projesi

KKTC Kadastro Yenilemesi

İş Tanımı;

11. ve 12. grup Kadastro Yenileme çalışmaları 96 birimde (köy ve mahalle) yaklaşık 171.000 adet parselde devam etmektedir.

  • Jeodezik çalışmalar
  • Paftaların sayısallaştırılması,
  • Kadastro çalışma alanı sınırlarının ölçümü,
  • Kroki işlemleri,
  • Taşınmaz malların tespiti, sınırlandırılması, ölçümü,
  • Paftaların çizimi,
  • Alan hesaplamaları,
  • Kontrol ve askı işlemleri,
  • Tapu kütüklerinin yazımı,
  • Tapu senetlerinin düzenlenmesi.

Proje devam etmektedir.