Ana Sayfa Project : KKTC Kadastro Yenileme ve Tapu Otomasyonu Projesi

KKTC Kadastro Yenilemesi

KKTC Kadastro Yenileme ve Tapu Otomasyonu Projesi kapsamında;

 • 14. ve 15. grup Kadastro Yenileme çalışmaları 18 birimde (köy ve mahalle) yaklaşık 25.000 adet parselde devam etmektedir.
 • Jeodezik çalışmalar
 • Paftaların sayısallaştırılması,
 • Kadastro çalışma alanı sınırlarının ölçümü,
 • Kroki işlemleri,
 • Taşınmaz malların tespiti, sınırlandırılması, ölçümü,
 • Paftaların çizimi,
 • Alan hesaplamaları,
 • Kontrol ve askı işlemleri,
 • Tapu kütüklerinin yazımı,
 • Tapu senetlerinin düzenlenmesi.

Proje devam etmektedir. 14 ve 15. Grupların tamamlanması ile KKTC’de tüm birimlerinin (köy ve mahalle) kadastro yenileme çalışmaları tamamlanmış olacaktır.