Ana Sayfa Project : Konya – Karaman Doğal Gaz İletim Hattı Etüt Harita ve Kamulaştırma Mühendislik İşleri

Konya – Karaman Doğal Gaz İletim Hattı Etüt Harita ve Kamulaştırma Mühendislik İşleri
196 Km – 2003
(Çolakoğlu İnşaat adına yapılmıştır.)

Sebat Proje’nin bu projede verdiği mühendislik hizmetleri;

  • Güzergah seçimi ve 1/25000 ölçekli planların hazırlanması(196 km).
  • Yer kontrol noktaları ve some noktalarının tesisi,GPS ile ölçülmesi,hesaplanması,digital arazi modellerinin oluşturulması ve güzergah planlarının hazırlanması(200mx196 km).
  • Plan ve profil ölçü, hesap ve çizimi(196 km).
  • Kamulaştırma planlarının hazırlanması ve onayı.
  • Jeolojik etüt haritalarının hazırlanması.
  • İş sonu (As-buıld) ölçmeleri veprojelerinin çizimi.