Ana Sayfa Project : Silifke-Taşucu-Aydıncık-Anamur 13. Bl. Hd. Devlet Yolu 1.Kısım Taşınmaz Mal Değerlemesi İşi

Silifke-Taşucu-Aydıncık-Anamur-13.Bl.Hd. Devlet Yolu 1.Kısım Taşınmaz Mal Değerlemesi İşi
(Km:105+417-115+861,128+800-140+045G/142+000İ,158+779-166+105 Arası)
2009

Proje Kapsamında Sebat Proje Müh. Müş. Tic. Ltd. Şti. Tarafından;

  • Kamulaştırma sahasındaki arsa ve arazilerin kıymet taktirine yönelik veri toplama.
  • Kamulaştırma sınırlarının aplikasyonu yapılarak kamulaştırılan parsel üzerindeki müştemilatın tespiti.
  • Araziden toplana verilerin analizleri yapılarak parsel bazında rapor düzenlenmesi (kapitalizasyon faiz oranlarının tespiti,net gelir hesabı).
  • Kıymet taktiri ve savunmaya esas raporların hazırlanması.Adres araştırması.
  • Kadastro parsellerinin çizimi ve tescil bildirimi (beyanname) belgelerinin düzenlenmesi.