Ana Sayfa Project : Tarım Reformu Uygulama Projesi Konya İli 1. Grup Sayısal Kadastral Harita Yapımı

Tarım Reformu Uygulama Projesi Konya İli 1. Grup Sayısal Kadastral Harita Yapımı
42000 Ha – 2005

Proje Kapsamında Sebat Proje Müh. Müş. Tic. Ltd. Şti. Tarafından;

  • Sıklaştırma noktalarının plan tesis, ölçü ve değerlendirilmesi.
  • Paftaların sayısallaştırılması.
  • Arazi maliklerinin belirlenmesi ve parsel ölçümü.
  • Jeodezi & Fotogrametri Mühendislik hizmetleri,
  • Çizimi ve kayıt ve tapu bilgilerinin hazırlanıp arşive teslimi.