Ana Sayfa "#Sempozyum"

Yurtdışı Kurumlarla İşbirliği Sempozyumu

󰀄
Yurtdışı Kurumlarla İşbirliği Sempozyumu

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 21-25 Kasım 2007 tarihinde Antalya’da düzenlediği YURTDIŞI KURUMLARLA İŞBİRLİĞİ SEMPOZYUMU’ na şirketimiz yöneticilerinden Zeki ÖZTÜRK ve Ayhan KALYONCU katılmışlardır. Sempozyuma Gürcistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Tacikistan, Kazakistan, Azerbaycan, Moğolistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetlerinden gelen heyetlerin yanı sıra Bayındırlık ve İskan Bakanı Faruk ÖZAK, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sadık YAMAÇ,

󰁓