Ana Sayfa "#Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü"

Yurtdışı Kurumlarla İşbirliği Sempozyumu

󰀄
Yurtdışı Kurumlarla İşbirliği Sempozyumu

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 21-25 Kasım 2007 tarihinde Antalya’da düzenlediği YURTDIŞI KURUMLARLA İŞBİRLİĞİ SEMPOZYUMU’ na şirketimiz yöneticilerinden Zeki ÖZTÜRK ve Ayhan KALYONCU katılmışlardır. Sempozyuma Gürcistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Tacikistan, Kazakistan, Azerbaycan, Moğolistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetlerinden gelen heyetlerin yanı sıra Bayındırlık ve İskan Bakanı Faruk ÖZAK, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sadık YAMAÇ,

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Heyetinden Şantiyemize Ziyaret

󰀄
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Heyetinden Şantiyemize Ziyaret

30.10.2007 tarihinde Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Zeki ADLI, Genel Müdür Yardımcıları Ömer Ali ANBAR ve Nihat ŞAHİN, Jeodezi Dairesi Başkanı Sedat BAKICI, Kadastro Trabzon Bölge Müdürü İbrahim TONOZ , İstanbul Bölge Müdürü Adnan CEVHER, Erzurum Bölge Müdürü Ali ATAMAN , Kadastro Döner Sermaye İşletmesi Müdürü Hayrullah AKDEMİR, Kıbrıs Kadastro Müdürlüğünden Mustafa YANGIN ve Hacire

󰁓