Ana Sayfa Project : Bozüyük-Seçköy, Yumurtatepe-Seçköy, CS3-Muallim, Aliağa Arazi Etüt Kamulaştırma Mühendislik İşi

Bozüyük-Seçköy, Yumurtatepe-Seçköy, CS3-Muallim, Aliağa Pig İletim Hatlarının Kapasitelerinin Arttırılması Projesi Etüt Harita Kamulaştırma Mühendislik İşleri
130 Km – 2008
(Atilla Doğan (AD) İnşaat Anonim Şirketi adına yapılmıştır)

Sebat Proje’nin bu projede verdiği mühendislik hizmetleri;

  • Güzergah seçimi ve 1/25000 ölçekli planların hazırlanması(196 km).
  • Triangulasyon ağının oluşturulması ve onayı(385 km).
  • Yer kontrol noktaları ve some noktalarının tesisi,GPS ile ölçülmesi,hesaplanması,digital arazi modellerinin oluşturulması ve güzergah planlarının hazırlanması(200mx196 km).
  • Plan ve profil ölçü, hesap ve çizimi(196 km).
  • Kamulaştırma planlarının hazırlanması ve onayı.
  • Jeolojik etüt haritalarının hazırlanması.
  • Müştemilat ve adres tespitlerinin yapılması.
  • İş sonu (As-buıld) ölçmeleri veprojelerinin çizimi.