Ana Sayfa Project : Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı Arazi Etüt Kamulaştırma Mühendislik İşi

Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı
178 Km. – 2003

Sebat Proje’nin bu projede verdiği mühendislik hizmetleri;

  • 176 Km uzunluğunda Petrol Boru Hattının Kamulaştırma planlarının hazırlanması.
  • Arazi sahiplerinin belirlenmesi, BOTAŞ ve Kadastro kayıtlarının onaylanması.
  • Sayısal arazi modellerinin oluşturulması, verilerin GIS formatında hazırlanması.
  • 87 Km uzunluğundaki vana ve ponpa istasyonlarına ait Enerji Nakil Hatlarının etüdü ve projelerinin hazırlanması.
  • 200 m. genişliğinde şeritvari halihazır haritasının hazırlanması plan profil, özelgeçiş haritalarının çizimi, arazi ölçelerinin yapılması.
  • BOTAŞ, TEDAŞ ve Kadastroya onaylatıp teslim edilmesi. 300 km lik güzergahın adres tespiti, müştemilat tespiti.
  • BTC kapsamında ayrıca 74 km Horosan-Posaf PT-1 arası doğal gaz iletim hattı etüt, harita kamulaştırma mühendislik hizmetleride yapılmıştır.