Ana Sayfa Project : Doğu Karadeniz (Gümüşhane-Bayburt-Trabzon-Rize) Doğal Gaz İletim Hattı Arazi Etüt Kamulaştırma Mühendislik İşi

Doğu Karadeniz (Gümüşhane-Bayburt-Trabzon-Rize) Doğal Gaz İletim Hattı Arazi Etüt Kamulaştırma Mühendislik İşi
305 Km. 2004

Sebat Proje’nin bu projede verdiği mühendislik hizmetleri;

  • Güzergah etüdünün yapılması.
  • Yer kontrol noktalarının tesis ölçü ve hesaplarının yapılması.
  • Güzergahın 1/25.000 lik planının çıkarılması.
  • Jeolojik etüt, ölçmeler ve ÇED Raporlarının hazırlanması.
  • BOTAŞ adına Şeritvari halihazır haritaların hazırlanması (200 m genişlik).
  • Profil ölçüleri ve çizimlerinin hazırlanması.
  • Özel geçiş haritaların hazırlanması ve çizimi.
  • Kamulaştırma plan ve dökümanlarının hazırlanması ve onayı (305 km.).
  • Güzergah üzerinde kamulaştırılacak yerlerin adres tespiti ve müştemilat sayımının yapılması.