Ana Sayfa Project : Düzce-Bolu-Gerede-Nevşehir Doğal Gaz Boru Hattı Arazi Etüt Kamulaştırma Mühendislik İşi

Düzce-Bolu-Gerede-Nevşehir Doğal Gaz Boru Hattı Arazi Etüt Kamulaştırma Mühendislik İşi
200 Km. 2005

Sebat Proje’nin bu projede verdiği mühendislik hizmetleri;

  • Güzergah etüdünün yapılması.
  • Yer kontrol noktalarının tesis ölçü ve hesaplarının yapılması.
  • Güzergahın 1/25.000 lik planının çıkarılması.
  • Jeolojik etüt, ölçmeler ve ÇED Raporlarının hazırlanması.
  • BOTAŞ adına Şeritvari halihazır haritaların hazırlanması (200 m genişlik).
  • Profil ölçüleri ve çizimlerinin hazırlanması.
  • Özel geçiş haritaların hazırlanması ve çizimi.
  • Kamulaştırma plan ve dökümanlarının hazırlanması ve onayı (225 km).
  • Arazi Değerleme Raporlarının hazırlanması(kapitalizasyon faiz oranlarının tespiti,net gelir hesabı, kıymet takdiri).
  • Güzergah üzerinde kamulaştırılacak yerlerin adres tespiti ve müştemilat sayımının yapılması.