Ana Sayfa Project : İran Türkiye Avrupa Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (ITE)

İran Türkiye Avrupa Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (ITE)

İran Türkiye Avrupa Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (ITE) ile İran ve Türkmenistan kaynaklı doğal gazın Türkiye üzerinden Avrupa’ya ulaştırılması amaçlanmaktadır. İran doğal gazının Türkiye üzerinden transit geçişi için İran İslam Cumhuriyeti Petrol Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı 17 Kasım 2008 tarihinde “Mutabakat Tutanağı” imzalamışlardır.

İran kaynaklı doğal gazın Türkiye üzerinden Avrupa’ya boru hattı ile iletilmesi projesi kapsamında Türkiye sınırları içerisinde yaklaşık 1750 km boru hattının inşa edilmesi amacıyla 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 6 ve 83. Maddelerine istinaden otuz yıl süreyle T.C. Bakanlar Kurulu’nun 26.08.2010 tarih 2010/882 sayılı kararı ile Turang Transit Taşımacılık A.Ş BB/TRG/4776 hak sıra numaralı “ Doğal Gaz Boru Hattı Belgesi” almıştır.

Boru hattı güzergâhının İran sınırından Yunanistan sınırına kadar, Türkiye içerisindeki uzunluğu yaklaşık 1789 km, çapı 56 inç olacaktır. Projenin yaklaşık toplam uzunluğu ise 5.000 km civarındadır. Proje ile Avrupa’ya taşınacak yıllık gaz miktarı hedefi 35 Milyar m3 olarak belirlenmiştir. Projenin İşletme ömrü 50 yıl olarak öngörülmüştür.

ITE Projesinin resmi web sayfasından daha detaylı bilgi almak için tıklayınız.

Teknik Veriler;

 • İletim kapasitesi : 35 milyar m3 /yıl
 • Yıllık İşletme gün sayısı : 330 gün/yıl
 • Taşıma ve aktarım kapasitesi : 4.4 milyon m3 /saat
 • Maksimum işletme basıncı : 92 bar (ANSI 600 lb)
 • Boru Çapı/Çeliğin Kalitesi : 56” / API 5L-X70

Yürütülen Çalışmalar;

 • Teknik fizibilite çalışması,
 • Etüt, ön güzergah, güzergah ve boru ekseni belirlenmesi,
 • As-Built çalışmaları
 • Kamu kurum ve kuruluşlarından gerekli izinlerin alınması,
 • Jeodezi & Fotogrametri Mühendislik hizmetleri,
 • Ortofoto , vektör harita ve plankotelerin yapılması
 • Jeoloji & Jeoteknik ve Jeofizik çalışmaları,
 • Büyük nehirler ve Marmara Denizi geçişi Mühendislik hizmetleri,
 • Boru Hattı Mühendislik dizaynı,
 • Aligment sheet oluşturulması
 • Çevresel Etki Değerlendirmesi “ÇED Olumlu Belgesi ” alınması,
 • “ÇSED” olumlu raporunun alınması,
 • Kamulaştırma Mühendislik hizmetleri,
 • Taşınmaz Değerleme hizmetleri,
 • İş Sağlığı ve İşçi Güvenliği yönetimi ve denetimi,
 • Proje Kalite Güvencesi ve Kalite Kontrolü,
 • Risk Yönetimi planının hazırlanması,
 • Proje Yönetimi ve işletme planı yapılması,
 • İnşaat Yönetimi planının hazırlanması,
 • GIS kurulması, işletilmesi