Ana Sayfa Project : Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesı (TANAP)

Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP)

Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) ile Şah Deniz-2 sahası ve Azerbaycan’ın (ve muhtemel başka çevre ülkelerin) diğer sahalarında üretilecek doğal gazın Türkiye üzerinden Avrupa’ya ulaştırılması amaçlanmaktadır.

Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi’nin “Kurum görüşlerinin alınması, Jeodezi, Fotogrametri, jeoteknik, Kamulaştırma, Taşınmaz Değerleme” mühendislik hizmetleri SOCAR adına Yüklenici Firma Sebat Proje Mühendislik Müşavirlik ve Tic. Ltd. Şti. olarak tarafından yürütülmektedir.

Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi resmi web sayfasından daha detaylı bilgi almak için tıklayınız.

TANAP’ın Türkiye sınırları içerisindeki boru hattı uzunluğu yaklaşık olarak; (1) Türkgözü/İpsala-Yunanistan sınırına kadar 1800 km, (2) Türkgözü/Malkoçlar-Bulgaristan sınırına kadar ise 1900 km’dir. TANAP’ın boru çapı karada 56 inç olup, Çanakkale Boğazı deniz geçişinde ise iki adet 36 inç olarak planlanmıştır. Deniz geçişi boru hattı uzunluğu yaklaşık olarak 17 km’dir.

Teknik Veriler

 • İletim kapasitesi : 31 bcm
 • Maksimum işletme basıncı : 90 barg
 • Boru Çapı/Çeliğin Kalitesi : 56” / API 5L-X70
 • Türkiye geçişi uzunluğu : 1800 km ve 1900 km
 • Deniz geçişi : 17 km
 • Hattın Türkiye’ye giriş yeri : Türkgözü/Ardahan
 • Hattın Türkiye’den çıkış yeri : İpsala/ Edirne ve/veya Malkoçlar/Kırklareli

Yürütülen Çalışmalar;

 • Ön etüt, fizibilite ve ön güzergah koridorunun oluşturulması,
 • Kamu kurum ve özel kuruluşlardan görüşlerin alınması,
 • Jeodezi mühendislik çalışmaları,
 • Fotogrametrik mühendislik çalışmaları,
 • Ortofoto üretimi, vektör harita üretimi,
 • Şerit harita çalışmaları,
 • Special crossing and AGI plan, profillerinin hazırlanması,
 • Çanakkale boğazı deniz geçişi / sörveyi ve dizaynı,
 • Jeoloji, jeoteknik mühendislik çalışmaları,
 • Kamulaştırma mühendislik hizmetleri,
 • Taşınmaz değerleme çalışmaları,
 • Orman alanlarından geçiş izinlerinin alınması,
 • GIS çalışmaları.