Ana Sayfa Project : Kırşehir-Kaman, Kayseri-Sivas, Kazankaya-Ortaköy, Bor-Altunhisar, Kayseri- Pınarbaşı ve Kırşehir Güney Çevre Yolu Taşınmaz Değerleme İşi

(Kırşehir-Kaman) Ayr.-4.Bl. Hududu Devlet Yolu, (Kayseri-Sivas) Ayr.-Bünyan-Köprübaşı İl Yolu, Kazankaya-Ortaköy İl Yolu, Bor-Altunhisar İl Yolu,(Kayseri- Pınarbaşı) Ayr.-Tomarza İl Yolu ve Kırşehir Güney Çevre Yolu Taşınmaz Değerleme İşi
2013

İş Tanımı

Proje Kapsamında Sebat Proje Müh. Müş. Tic. Ltd. Şti. Tarafından;

  • Kamulaştırma sınırlarının aplikasyonu, planda gösterimi ve krokilerin tanzimi. kamulaştırılan parsellerin kadastro durumu ve tapu kayıtlarının güncellenmesi ile tescil bildirimi (beyanname belgelerinin düzenlenmesi)
  • Arazi, arsa ve yapıların (bina, yerüstü ve yer altı düzenlerin) değerlemesi için veri toplama ve toplanan verilerin düzenlenmesi. emsal taşınmazlara ait verilerin toplanması, tablo ve haritasının oluşturulması.
  • Arazide, arsalarda ve yapılarda toplanan verilerin analizleri ve değerlemesi yapılarak parsel bazlı rapor tanzimi ile idarenin veri tabanına parsel bazında verilerin girilmesi.
  • Adres araştırması

Proje devam etmektedir.