Ana Sayfa Project : Osmaniye-Kadirli Kadastro Harita ve Bilgilerinin Güncellenmesi İşi

Osmaniye-Kadirli Kadastro Harita ve Bilgilerinin Güncellenmesi İşi
(TKGM Modernizasyon Projesi) (3402 S.K./22-A)
2012

Proje Kapsamında Sebat Proje Müh. Müş. Tic. Ltd. Şti. Tarafından;

  • Jeodezik çalışmalar
  • Paftaların sayısallaştırılması
  • Kadastro çalışma alanı sınırlarının ölçümü
  • Kroki işlemleri
  • Taşınmaz malların tespiti, sınırlandırılması, ölçümü
  • Alan hesaplamaları ve paftaların çizimi
  • Kontrol ve askı işlemleri
  • Tapu kütüklerinin yazımı
  • Tapu senetlerinin düzenlenmesi